جلسه ستاد برگزاری امپکس ۱۳۹۸

جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه امپکس در سال ۱۳۹۸ با حضور تشکل‎های فعال در این نمایشگاه در روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. از محورهای مهمی که در این جلسه بحث و بررسی شد میتوان به حضور شرکت‎های خارجی و بین‎المللی، زمان برگزاری نمایشگاه، ساز و کارهای برگزاری نمایشگاه جهت بهبود وضعیت نسبت به سالهای گذشته اشاره کرد. همچنین در این جلسه مسئولان به بررسی همکاری با بسیج در راستای بهبود وضعیت صنف و صنعت و نمایشگاه پرداختند.