تحویل غرفه‎های خودساز

قابل توجه غرفه‌داران محترمی که خودساز هستند؛ بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت تحویل غرفه از روز جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح به سالن مربوطه مراجعه نمایید.