برگزاری جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه امپکس

در جلسه‌ای که در روز یکشنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور مسئولین تشکل های برگزارکننده نمایشگاه امپکس ۷ برگزار گردید مسائل مهمی در خصوص برگزاری این نمایشگاه مطرح شد. یکی از مسائل مطرح شده بحث تبلیغات میدانی و رسانه‌ای بود که تصمیم نهایی بر این شد تا تبلیغات میدانی در سطح شهر تهران و سایر شهرها از جمله مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز به شکل گسترده تری نسبت به نمایشگاه های گذشته انجام شود و همچنین تبلیغات رسانه ای در صدا و سیما نیز همچون سالهای گذشته پخش شود.

مسئله دیگری که در این جلسه مطرح گردید تصمیم گیری در خصوص افتتاحیه نمایشگاه و حضور شخصیت های مختلف در این مراسم از کمیسیون های مرتبط با حوزه صنایع، اقتصاد و بازرگانی مجلس شورای اسلامی، مسئولین اتاق اصناف و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. همچنین در این جلسه در خصوص تندیس‌ها و تقدیرنامه های مربوطه به غرفه های برتر، ارائه خدمات در خصوص کتاب نمایشگاه بحث و تبادل نظر انجام شد.

بررسی روند ثبت نام غرفه داران و وضعیت سالن ها و غرفه های واگذار شده از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.